Informácie
Slovensko
Organizácie
Ganymedes
Adresa P.O. Box 4
Bratislava 3
830 00
Fax (7) 395 796
Email yagmail@geocities.com

Museion
Lesbická organizácia
Adresa P.O. Box 410
Banská Bystrica 1
974 01 Telefón (88) 43 656
Časopisy
Gaj-dy
Slovenský občasník rovnomennej skupiny kresťansky orientovaných homosexuálov a lesieb. Tu sa nachádza ich hypertextová podoba.
Adresa Poste restante
Pošta 49
Bratislava
841 09
Email exfadubm@savba.sk

Česko
Časopisy
Amigo
Gay & Lesbian Information Service, vychádza v češtine, nemčine, angličtine.
Adresa Amigo International, s.r.o
P. O. Box 60
Praha
180 00
Česká republika
Telefón, Fax (2) 684 6548

Logos
Český štvrťročník občianskeho združenia Logos Praha.
Adresa Logos Praha, fara ČCE
U školské záhrady 1
Praha
182 00
Česká republika

Alia
Český časopis L-klubu Lambda, člena združenia SOHO.
Adresa Alia-redakcia časopisu
Ďelnícka 31
Praha
170 00
Česká republika

SOHO revue
Český "kulturně společenský měsíčník" organizácie SOHO (Sdružení organizací homosexuálních občanů v ČR).
Adresa SOHO revue
Vinohradská 46
Praha
120 41
Česká republika
Telefón, Fax (2) 24 25 71 33