L I N K A    D Ô V E R Y


pre homosexuálne a bisexuálne orientovaných mladých ľudí


07 / 6541 2441


každý pondelok od 18:00 do 20:00
každý štvrtok    od 18:00 do 21:00
začíname v pondelok 2.11.


Linka je určená všetkým gayom, lesbičkám a bisexuálom, najmä tým mladším, ktorí majú problémy s prijatím svojej sexuálnej orientácie, prechádzajú obdobím coming out-u, majú obavy zo svojho prezradenia vo svojom okolí či pociťujú určité napätie a problémy vo vzťahu ku svojim rodičom, súrodencom, kamarátom, spolužiakom či kolegom v práci od momentu, keď vyšla najavo ich pravá sexuálna orientácia.

Naša pomoc je určená aj pre rodičov takto orientovanej mládeže, ktorí majú často vážny problém akceptovať sexuálnu orientáciu svojho dieťaťa.

V rámci tejto linky budeme taktiež poskytovať rady a informácie týkajúce sa prevencie AIDS všetkým, ktorým záleží na svojom zdraví a zdraví svojho partnera. Myslíme si, že každý mladý človek bez ohľadu na jeho sexuálnu orientáciu by mal poznať zásady bezpečného sexu, aby sa tak vyhol nebezpečenstvu nákazy vírusom HIV spôsobujúcim túto známu a bohužiaľ ešte stále neliečiteľnú smrteľnú chorobu.


Malé upozornenie: Z kapacitných dôvodov linka dôvery funguje len vo vyhradenom čase. Môžete sa však aj naďalej nepretržite obracať na nás so svojimi problémami prostredníctvom elektronickej pošty na adrese habio@hotmail.com