Na úvod zopár slov o nás ...

Sme skupina veselých (čiže gay) mladých ľudí, prevažne VŠ študenti. Väčšina z nás je buď z Bratislavy alebo v tomto meste študuje. Niektorí z nás však už majú školu dávno za sebou. Pravidelne sa stretávame pri rôznych príležitostiach, aby sme sa lepšie spoznali, rozprávali sa spoločne o veciach, ktoré nás zaujímajú a pomohli iným mladým ľuďom, ktorí prežívajú rôzne problémy v súvislosti s ich sexuálnou orientáciou. Ako všetci mladí ľudia sa aj my sa radi zabávame, chodíme spolu do kina, divadla či na diskotéku. Radi sa túlame po prírode a spoznávame nových ľudí a nové kraje, ich zvyky a životný štýl. Organizujeme rôzne kultúrno-spoločenské a turistické akcie a nadväzujeme kontakty s inými podobne zameranými skupinami mladých ľudí na Slovensku i v zahraničí.  

Našim hlavným cieľom je vybudovať tu na tomto zaspatom a značne konzervatívnom Slovensku priestor pre tých mladých ľudí, ktorí práve prechádzajú obdobím coming out-u a hľadajú sami seba ako aj rovnako orientovaných rovesníkov, s ktorými by sa mohli bez zbytočných obáv rozprávať o veciach, ktoré ich zaujímajú a možno aj trápia. Priestor, kde by sa cítili príjemne, mohli pokojne odhodiť svoje zábrany a postupne sa naučili žiť otvoreným životom bez pretvárky a neustáleho prispôsobovania sa väčšinovej homofóbnej spoločnosti. Prostredníctvom našich aktivít ponúkame zároveň mladému homosexuálne či bisexuálne orientovanému človeku miesto pre jeho kultúrnu či spoločenskú sebarealizáciu, kde sa môže zoznámiť s mnohými zaujímavými ľuďmi (nielen z gay komunity), medzi ktorými si snáď niekedy v budúcnosti nájde aj človeka, ktorý bude o neho stáť nielen na jednu noc, ale možno aj na celý život.  


Prvá lastovička v študentskom gay hnutí na Slovensku.

Začali sme existovať ako skupina študentov, ktorí sa zoznámili v roku 1993 v Bratislave na konferencii Európskeho kresťanského fóra gayov a lesbičiek. Ten prívlastok kresťanská však nič nenaznačuje ani nevylučuje inak cítiacich či duchovne založených ľudí. Tá konferencia bola jednou z mála lastovičiek, ktorá sa tu v tejto uzavretej slovenskej spoločnosti objavila. Dala šancu na zoznámenie sa hŕstke študentov, ktorých už nebavilo sa pozerať na svet pomedzi prsty a hrať neustále divadlo medzi svojimi blízkymi či známymi. Potrebovali sa o mnohých veciach otvorene rozprávať. Niektorí si potrebovali i pomôcť vyriešiť svoje osobné problémy súvisiace s ich sexuálnou orientáciou. Predovšetkým nikoho z nás nebavilo, že sa na Slovensku v gay hnutí takmer nič nedeje.  

Odvtedy sa naša skupina postupne rozrastala. Zaužívali sa utorkové stretnutia, ktoré sa konajú pravidelne bez prestávky takmer 5 rokov. Na týchto stretávkach od začiatku prebiehali diskusie na rôzne zaujímavé témy, ktoré sa nás týkajú. Okrem diskusných večerov sa rozbehli aj ďalšie aktivity ako linka dôvery pre homosexuálne a bisexuálne orientovaných mladých ľudí, časopis GAJ-DY a rôzne typy výletov (pravidelné nedeľné vychádzky do okolia Bratislavy i niekoľko dlhších víkendových akcií do roka). Linka však trvala iba rok, pretože sme nemali vlastné priestory ani peniaze na jej realizáciu. Názov časopisu alebo skôr občasníka sa ujal a začala sa podľa neho volať celá skupina.  

Naše stretávky sa postupne presúvali od jedného podniku k druhému až sme na pomerne dosť dlhú dobu, 2 a pol roka, zakotvili v priestoroch jednej kresťanskej charity. Ľudia, ktorí nám ich zapožičiavali, vedeli, že sme gay komunita avšak oficiálne sa o tom nehovorilo. V roku 1997 sme sa však znovu ocitli „na ulici“ a vystriedali sme rôzne ďalšie dočasné útočiská. (Františkánsky kláštor, Medická záhrada, študovňa na internáte Ľ. Štúra v Mlynskej doline)  


Združenie HaBiO - nová tvár študentského gay hnutia.

Po niekoľkých rokoch sme prišli k záveru, že by bolo dobré robiť rôzne druhy stretnutí, aby sme vyhoveli aj tým, ktorí sa chcú iba stretávať, zoznamovať a zabávať sa. Zistili sme, že organizácia diskusií nie je potrebná v týždňových intervaloch. A tak sa utorkové stretávky zmenili na voľné akcie bez akejkoľvek moderovanej diskusie na vopred určenú tému. Diskusné večery sme presunuli na každý 1. a 3. štvrtok v mesiaci. Neboli sme však spokojní ani s priebehom diskusií, pretože bez vlastných priestorov sa diskusný večer organizovať jednoducho nedá. Ten je potrebný, ak chceme pomôcť najmä uzavretým ľuďom v ich coming out-e. Ukázať im, čo vlastne homosexualita je a čo s ňou nemá nič spoločné. Pomôcť im zbaviť sa zbytočných predsudkov a obáv.  

Čím ďalej tým viac sme si uvedomovali, že takýmto kočovným spôsobom ako sme doteraz fungovali sa nedá dosiahnuť to, o čo sa väčšina z nás snažíme. Vzniknutá situácia nás prinútila sa zaregistrovať na Ministerstve vnútra ako občianske združenie, aby sme mohli účinne a efektívne žiadať o finančnú, materiálnu a priestorovú podporu pre našu činnosť. Dali sme si aj nový názov Sociálne a kultúrne združenie študentov a mladých ľudí homosexuálne a bisexuálne orientovaných, pretože pôvodný názov GAJ-DY už nevystihoval dostatočne podstatu toho, čo robíme a čo chceme robiť. Skratka HaBiO vznikla z posledných troch slov nášho oficiálneho názvu.  

Kontaktovali sme niekoľko nadácií podporujúcich činnosť mimovládnych organizácií a v priebehu roka sme podali 4 projekty na financovanie našich aktivít, z ktorých 3 boli nakoniec podporené. Dva projekty nám podporila Národná agentúra pre mobilitu mládeže financovaná Európskou komisiou a jeden Nadácia pre podporu občianskych aktivít, ktorá získava prostriedky z fondu PHARE. Za účelom získania lacných nebytových priestorov a rozvoja spolupráce s magistrátom mesta sme oslovili primátora Bratislavy a starostov mestských častí. Pokúšali sme sa hľadať lacné priestory tiež prostredníctvom realitných kancelárií, kde sme nakoniec aj uspeli. Od polovičky septembra máme konečne vlastné priestory a môžme naplno rozbehnúť naše plánované aktivity.  


Čo sme zatiaľ pre Vás pripravili ... 

A teraz k tomu, aké akcie momentálne bežia. Ak hľadáte bližšie informácie o akciách skočte na stránku s názvom Naše aktivity príp. nám nechajte odkaz na emailovej adrese habio@yahoo.com. Tu je zatiaľ ich stručný sumár:  
 • Linka dôvery pre homosexuálne a bisexuálne orientovaných mladých ľudí na telefónnom čísle 07 / 65 41 24 41 (vo vyhradenom čase Pon: 18.00-20.00 & Štv: 18.00-21.00) a emailovej adrese habio@hotmail.com
 • diskusné večery. (každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci, v prípade kolízie s iným programom je možný aj presun termínu. Stretávame sa o 18:00 v podchode na Hodžovom (Mierovom) námestí (pri kancelárii Prvej Stav. Sporiteľne). Odtiaľ sa presunieme do našich priestorov.)
 • pravidelné utorkové stretávky pri pive či inom moku. Momentálne v pivárni Smíchovský dvor o 19:30.
 • pravidelné nedeľné výlety po okolí Bratislavy. Presné termíny nájdeš na stránke so zoznamom akcií.
 • väčšie turistické akcie, víkendovky (spojené s pobytom v prírode na nejakej chate či turistickej ubytovni) + každoročne jeden letný gay tábor a jeden čunder spoločne s inou gay skupinou.(napr. Býlý psi z Čiech) 

Sociálne a kultúrne centrum HaBiO

Získali sme dva granty na projekty určené na rozvoj našich aktivít spojených s vytvorením  
Sociálneho a kultúrneho centra pre homosexuálne a bisexuálne orientovaných mladých ľudí. 

Náplňou činnosti tohto centra je:  

 • poskytovanie psychologicko - poradenských služieb (linka dôvery pre homosexuálne a bisexuálne orientovaných mladých ľudí a ich rodičov, individuálne a skupinové poradenstvo, odborná publikačná činnosť) 
 • prevencia HIV / AIDS (prednášky a rôzne spoločenské akcie zmerané na propagáciu bezpečných foriem sexu a upozorňovanie na riziká nákazy vírusom HIV) 
 • aktivity na poli sociálnej práce (diskusné stretnutia, prednášky a semináre), 
 • kultúrno-spoločenské aktivity (filmové a literárno - hudobné večery), 
 • turisticko - športové akcie (krátke vychádzky po okolí Bratislavy, celodenné výlety pre náročnejších turistov, víkendovky na horách, letné čundry a tábory), 
 • medzinárodné výmeny mládeže, 
 • skromná komunitná knižnica, 
 • osvetová mediálna kampaň vrátane vydávania vlastného časopisu, 
Úplnou novinkou medzi našimi akciami sú medzinárodné výmeny mládeže. Nadviazali sme spoluprácu s viacerými podobne zameranými organizáciami v Európe. Do Národnej agentúry pre mobilitu mládeže sme podali projekt na usporiadanie medzinárodnej výmeny mládeže. Do výmeny sú zapojené organizácie z troch krajín: Holandska, Veľkej Británie a Slovenska. Prvá časť výmeny sa uskutoční v priebehu 17. až 24. októbra tohto roku v holandskom meste Nijmegen. Zo Slovenska sa jej zúčastní 12 mladých ľudí do 25 rokov. Druhú časť plánujeme uskutočniť na Slovensku 1. až 9. mája 1999 a do tretice sa pôjdeme v októbri '99 nadýchať atmosféry londýnskej hmly.  


!!! Výzva pre vás všetkých !!! 

Je toho naozaj veľa, čo plánujeme robiť. Niektoré aktivity síce bežia už dlhšiu dobu od čias, keď sme ešte zakladali skupinu GAJ-DY, no aj týmto akciám treba dať trochu inú aktuálnejšiu podobu. Iné aktivity ešte len postupne rozbiehame. Všetko samozrejme závisí v prvom rade od počtu aktívnych a zodpovedných mladých ľudí, ktorí rozšíria naše rady a pomôžu nám realizovať naše predstavy a plány pomocou svojich skvelých nápadov a činov. Predsa len už nie sme iba hŕstka študentov. V súčasnosti sa náš počet postupne zväčšuje.. Na utorkové stretávky ešte pred rokom chodilo približne len 15 až 20 ľudí a teraz máme problém sa niekam v podniku pomestiť. Aj na diskusiách a turistických akciách badať väčší záujem, čo nás samozrejme veľmi teší. Aby sa nám však podarilo všetko, čo sme si zaumienili a naplánovali, potrebujeme najmä vás, pre ktorých sú tieto akcie určené.  

Hľadáme preto aktívnych mladých ľudí - dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu realizovať naše predstavy a ciele či už ako spoluorganizátori jednotlivých akcií, alebo ako redaktori, grafici, návrhári internetových webovských stránok. a pod. Uvítame každý zaujímavý nápad i konštruktívnu kritiku, ktorá nám pomôže skvalitniť priebeh našich akcií. Touto výzvou sa zároveň obraciame aj na baby - lesbičky, ktoré doposiaľ medzi nami akosi chýbali. Pomôžte nám, aby sme mohli urobiť aj akcie podľa vašich predstáv.  

Na záver už len jedna dôležitá informácia. Našich akcií sa môže zúčastniť ktokoľvek bez ohľadu na jeho sexuálnu orientáciu či preferenciu, pohlavie, vek či náboženskú alebo politickú príslušnosť. Jedinou podmienkou je vzájomná tolerancia a úcta medzi ľuďmi.  

Chalani z HaBia 

Naspäť na hlavnú stránku