Dňa 4. marca 1998 sa v Bratislave v Dome novinárov uskutočnila spoločná tlačová konferencia Strany zelených na Slovensku (koaličná strana v Slovenskej demokratickej koalícii) a Hnutia za rovnoprávnosť homosexuálnych občanov - GANYMEDES za účasti vyše 20 novinárov, okrem iného z denníkov NOVÝ ČAS, PRÁCA, PRAVDA, SME a ÚJ SZÓ, týždenníka MOSTY, kultúrneho feministického časopisu ASPEKT, nechýbala ani národniarska ZMENA, televízia MARKÍZA, SLOVENSKÝ ROZHLAS, rádio RAGTIME a tlačové agentúry TASR a SITA. Prezident Hnutia GANYMEDES Marián Vojtek predstavil legislatívny návrh na zavedenie registrovaného partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia. Predsedníčka Strany zelených na Slovensku Zdenka Tóthová poskytla médiám oficiálne stanovisko Strany zelených na Slovensku k snahám Hnutia GANYMEDES o zavedenie registrovaného partnerstva homosexuálnych občanov:

Strana zelených na Slovensku

Bratislava 4.3.1998
Stanovisko

Strany zelených na Slovensku k snahám Hnutia GANYMEDES o zavedenie registrovaného partnerstva do nového Občianskeho zákonníka SR.

Stabilita štátu sa upevňuje rastom stability každého jeho spoločenstva - od toho najmenšieho zväzku, cez obce a mestá, regióny. Trvalá udržateľnosť štátu sa zvyšuje trvalo udržateľnými vzťahmi a väzbami ľudí v rámci všetkých jeho organizačných jednotiek.

Trvalá udržateľnosť života spoločnosti je upevňovaná zvyšovaním miery tolerancie k menšinám (ktoré dodržiavajú právne a etické normy štátu), teda ku všetkým skupinám ľudí, ktorí sa ocitli v menšinovom postavení a to z rôznych možných príčin: rasových, národnostných, náboženských, názorových, zdravotných, vekových, sociálnych či ekonomických.

Ústava Slovenskej republiky zaručuje všetkým občanom Slovenska rovnaké práva. Strana zelených na Slovensku, ktorá sa programovo usiluje tak o ochranu práv všetkých menšín ako aj o ochranu biodiverzity a kultúrnej rôznorodosti, je riadnou členkou Federácie európskych zelených strán (FEZS). Pozitívne skúsenosti so štátnou a legislatívnou podporou homosexuálnych zväzkov našich partnerských strán zo Škandinávie, Dánska a Holandska, viedli k zakotveniu ochrany medziľudských partnerských vzťahov aj u ľudí rovnakého pohlavia do Vedúcich princípov FEZS, ktorej signatárkou je i Strana zelených na Slovensku.

Rešpektovanie práv homosexuálov na plnohodnotný partnerský život je dnes vo vyspelých európskych krajinách obvyklé, považované za faktor znižujúci promiskuitu, šírenie infekčných chorôb (AIDS) a kriminality. Preto aj Európska únia, o vstup do ktorej sa usiluje aj SR, sa za ich rešpektovanie vyslovila v Rezolúcii OJC 61/40 z roku 1996. Právo úradne registrovať a ekonomicky stabilizovať partnerstvo homosexuálov je dnes v Maďarsku a diskutuje sa o ňom i v Českej republike.

SZS, ktorej principiálnym záujmom je zachovanie trvalej udržateľnosti života Slovenskej republiky v Medzinárodnom roku ľudských práv vyjadruje podporu legislatívnym snahám občianskeho združenia GANYMEDES a zasadzuje sa za ich zakotvenie do právneho poriadku Slovenskej republiky.

RNDr. Zdenka Tóthová
predsedníčka
Strany zelených na Slovensku