Na Slovensku vzniklo nové združenie pre ženy

Od 16. novembra 1998 oficiálne začalo existovať nové združenie ALTERA. V čase, keď na Slovensku absentuje takmer akákoľvek aktivita ženských združení, sa niekoľko hláv zhodlo na tom, že by bolo dobré situáciu zmeniť. Vypracovali sme teda stanovy, vymysleli názov a logo, a požiadali sme o registráciu.

ALTERA je združenie lesbických a bisexuálnych žien so sídlom v Banskej Bystrici. Jej cieľom bude predovšetkým ochrana práv homosexuálnej menšiny a zviditeľňovanie lesbických žien v spoločnosti. Chceme poskytovať pravdivé informácie o spôsobe života lesbických žien a párov verejnosti a usilovať sa o uznanie rovnakých práv pre homosexuálne a bisexuálne páry a osoby ako pre heterosexuálne vo všetkých oblastiach spoločenského a rodinného života, najmä čo sa týka registrovaného partnerstva. Z praktických činností plánujeme podporovať činnosť linky dôvery zameranej na našu problematiku, radi by sme časom vydávali aj svoj časopis. Ak by sa nám podarilo získať priestory, chceli by sme zriadiť kontaktné a informačné centrum, knižnicu a pod.

Súčasťou našich aktivít bude aj organizovanie stretnutí, kultúrnych podujatí, diskusných skupín. Ešte pod neoficiálnou hlavičkou ALTERY sa začiatkom novembra 1998 už konala prvá akcia - stretnutie lesbických a bisexuálnych žien na Remate. Keďže naša komunita je rôznorodá, v rámci združenia môžu fungovať užšie špecializované sekcie (napr. sekcia matiek s deťmi, športová sekcia, sekcia pre veriacich a pod.).

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o nás a o našich akciách, kontaktujte nás na doleuvedenej adrese. Tiež veľmi radi privítame každého, kto by chcel aktívne prispieť k činnosti združenia. Tešíme sa na vás. Marianna a Jana


ALTERA Poste restante
Horná 1
974 00 Banská Bystrica
tel.: 0905 31 61 62
e-mail: altera.sk@usa.net